Kategoria: ! Unclassified

Otwarcie biura tłumaczeń, podobnie jak założenie każdej innej działalności gospodarczej, wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności.Trzeba również wiedzieć, że aby samodzielnie móc wykonywać zawód tłumacza, nie trzeba posiadać specjalistycznych uprawnień zawodowych. Tłumaczami często zostają absolwenci różnych rodzajów filologii, albo też fachowcy z innych dziedzin.] Tym ostatnim łatwo jest tłumaczyć teksty specjalistyczne z branży, w […]
Otwierając biuro tłumaczeń, jeśli planuje się zatrudnić do wykonywania przekładów inne osoby, warto pamiętać o kilku sprawach. Trzeba przede wszystkim sprawdzić kompetencje potencjalnych pracowników nie tylko w zakresie znajomości języka, ale także innych dziedzinach. Tłumacz literatury powinien cechować się bardzo dobrym stylem pisarskim. Tłumacz specjalistyczny musi posiadać sporą wiedzę w dziedzinie, w której będzie dokonywał […]
Wielu młodym ludziom wydaje się, że wystarczy dobra znajomość przynajmniej jednego języka (oczywiście oprócz ojczystego), aby zostać tłumaczem. Niestety są oni w błędzie. Konieczne jest bowiem skończenie specjalistycznych studiów i zdobycie wykształcenia wyższego. Możliwe jest także ukończenie studiów podyplomowych. Te ostatnie umożliwiają głównie uzyskanie specjalistycznej wiedzy w konkretnej dziedzinie. Kształcą na przykład tłumaczy przysięgłych, symultanicznych, […]
Tłumaczenie jest przekładem tekstu napisanego w języku źródłowym na język docelowy. Najłatwiej tłumaczy się teksty na język, który zna się najlepiej. Dlatego też tłumaczom prościej jest dokonać przekładu z języka obcego na język ojczysty. Błędnym jest myślenie, że można dokonać dosłownego tłumaczenia pomiędzy dwoma językami, polegającego na zastępowaniu poszczególnych słów ich odpowiednikami w innym języku. […]
Tłumaczenie symultaniczne to szczególny rodzaj tłumaczenia ustnego. Charakteryzuje się tym, że tłumacz w czasie rzeczywistym z bardzo niewielkim opóźnieniem przekłada tekst. Tłumaczenia tego typu odbywają się przede wszystkim na dużych konferencjach, w których uczestniczą osoby różnej narodowości. Tłumacze przebywają w kabinach, gdzie na bieżąco przekładają tekst mówcy. Pozostali użytkownicy mają założone słuchawki, w których słyszą […]
Tłumaczenie konsekutywne zwane jest również tłumaczeniem następczym. Jest to jeden z rodzajów przekładu ustnego. Polega na tym, że tłumacz stoi obok przemawiającej w danym języku osoby i robi notatki. Gdy osoba ta skończy swoje przemówienie lub zrobi przerwę, tłumacz przystępuje do przekładu. Na podstawie sporządzonych przez siebie notatek musi odtworzyć jak najwierniej usłyszany wcześniej tekst.
Sprowadzając samochód z zagranicy trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków w kraju. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, a niezbędne do rejestracji pojazdu w polskim urzędzie, muszą zostać przełożone na język polski. Tłumaczenie musi zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego. Przybije on na dokumencie odpowiednie pieczęcie i zrobi adnotację, czy przekładu dokonano z oryginału […]
Tłumaczenie automatyczne, zwane też maszynowym, to rodzaj tłumaczenia, które rozwinęło się wraz z postępem technologicznym. Po wynalezieniu komputerów powstają coraz to bardziej złożone programy komputerowe. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia dokonywanie tłumaczeń na całkowicie przyzwoitym poziomie. Jednak tłumaczenia takie nigdy nie będą tak dobre jak te wykonane przez ludzi. Istnieje jeden powód takiego stanu rzeczy – nie […]
Często się zdarza, że musimy szybko przetłumaczyć jakiś tekst napisany w języku obcym. Wielu ludzi decyduje się wtedy na skorzystanie z ogólnodostępnych w internecie translatorów języków obcych.est to rozwiązanie dobre, o ile tekst konieczny do przetłumaczenia jest niskiej rangi, nie jest to żaden ważny dokument. Takie internetowe programy pozwalają w szybki i wygodny sposób przetłumaczyć […]
W Polsce wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego zostało uregulowane w odpowiedniej ustawie. Jest to bowiem osoba zaufania publicznego, która zajmuje się przekładami ważnych dokumentów urzędowych czy pism procesowych. Tłumacze przysięgli zrzeszeni są w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Żeby móc wykonywać ten zawód nie wystarczą odpowiednie studia i wiedza. Konieczne jest m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego […]