Tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych pojazdu

Pojazd

Sprowadzając samochód z zagranicy trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków w kraju. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, a niezbędne do rejestracji pojazdu w polskim urzędzie, muszą zostać przełożone na język polski. Tłumaczenie musi zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego. Przybije on na dokumencie odpowiednie pieczęcie i zrobi adnotację, czy przekładu dokonano z oryginału pisma czy też jego kopii lub odpisu.