Działalność w zakresie tłumaczeń

Działalność

Otwarcie biura tłumaczeń, podobnie jak założenie każdej innej działalności gospodarczej, wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności.Trzeba również wiedzieć, że aby samodzielnie móc wykonywać zawód tłumacza, nie trzeba posiadać specjalistycznych uprawnień zawodowych. Tłumaczami często zostają absolwenci różnych rodzajów filologii, albo też fachowcy z innych dziedzin.] Tym ostatnim łatwo jest tłumaczyć teksty specjalistyczne z branży, w której posiadają wykształcenie. Często też jako tłumacze pracują obcokrajowcy mieszkający w danym kraju.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku tłumaczy przysięgłych. Ich działanie jest bowiem uregulowane przez przepisy prawa i żeby móc wykonywać taki zawód trzeba m.in. zdać specjalistyczny egzamin państwowy.