Tłumaczenie

Tłumaczenie

Tłumaczenie jest przekładem tekstu napisanego w języku źródłowym na język docelowy. Najłatwiej tłumaczy się teksty na język, który zna się najlepiej. Dlatego też tłumaczom prościej jest dokonać przekładu z języka obcego na język ojczysty. Błędnym jest myślenie, że można dokonać dosłownego tłumaczenia pomiędzy dwoma językami, polegającego na zastępowaniu poszczególnych słów ich odpowiednikami w innym języku. Nie istnieją na świecie żadne dwa języki, które można byłoby przetłumaczyć w ten sposób. Nie znajdzie się ich nawet wśród pokrewnych języków z tej samej grupy języków słowiańskich, germańskich czy romańskich. Wielu początkujących tłumaczy może mieć problem, gdy dostrzeże że nie da się automatycznie przetłumaczyć żadnego tekstu. Żeby tłumaczenie było dobre i wiarygodne trzeba przede wszystkim zachować kontekst wypowiedzi i sprawić by osoba, dla której dany język jest językiem ojczystym zrozumiała całość tekstu.