Tłumaczenie konsekutywne

tłumaczenie

Tłumaczenie konsekutywne zwane jest również tłumaczeniem następczym. Jest to jeden z rodzajów przekładu ustnego. Polega na tym, że tłumacz stoi obok przemawiającej w danym języku osoby i robi notatki. Gdy osoba ta skończy swoje przemówienie lub zrobi przerwę, tłumacz przystępuje do przekładu. Na podstawie sporządzonych przez siebie notatek musi odtworzyć jak najwierniej usłyszany wcześniej tekst.