Kiedy konieczne jest tłumaczenie przysięgłe

tłumaczenie

Istnieje wiele dokumentów, które muszą być przełożone przez tłumacza przysięgłego. Unormowane jest to szczegółowo przepisami prawa. Do takich dokumentów należą m.in. dokumenty potrzebne przy rejestracji samochodu sprowadzanego z zagranicy, wszelkie pisma, poświadczenia i zaświadczenia będące dowodami w sprawach urzędowych lub sądowych. W skrócie: wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, a mające istotne znaczenie dla sprawy, w której będą użyte. Na takich dokumentach, przetłumaczonych z języka obcego, tłumacz przysięgły umieszcza odpowiednią pieczęć oraz adnotację czy przekładu dokonano z oryginału pisma czy też jego kopii bądź odpisu. Dopiero tak przygotowany dokument lub pismo, może zostać wykorzystany do sprawy, do której został przygotowany.

Zobacz stronę autora: master key Gdańsk