Odpowiedzialność zawodowa

odpowiedzialność

Tłumacze przysięgli, jak wszyscy wykonujący zawód zaufania publicznego, podlegają odpowiedzialności zawodowej za złe wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Postępowanie w takich sprawach toczy się przed specjalną komisją odpowiedzialności zawodowej, która może nawet pozbawić tłumacza przysięgłego prawa do wykonywania zawodu. Innymi rodzajami kary może być kara grzywny, upomnienie, nagana lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu na określony czas.