Specjalizacje tłumaczy

Tłumaczy

Wykonywanie przekładów z języka obcego na polski lub odwrotnie to bardzo ciężka praca, do której nie wystarczy doskonała znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Praktycznie wszystkie tłumaczenia, aby były dobrze zrobione, muszą być wykonane przez osoby posiadające wiedzę w temacie tłumaczenia. Tłumaczenie nie jest bowiem mechanicznym przekładem poszczególnych słów z jednego języka na drugi, ponieważ nie istnieją dwa tak bardzo do siebie podobne języki. Żeby wykonać dobre tłumaczenie trzeba zrozumieć i zachować przede wszystkim kontekst wypowiedzi. Z tego powodu wśród tłumaczy wykształciło się wiele specjalizacji i dziedzin, w których są biegli. Jest ich w zasadzie tyle, ile może być branż, w których potrzebna jest ich praca. Wymieniając kilka z nich wspomnieć należy o tłumaczach literackich, sądowych, wojskowych, konferencyjnych.

Oczywiście oprócz wyżej wymienionych jest ich dużo więcej.