Rodzaje tłumaczen

tłumaczenia

Rozróżnić można kilka rodzajów tłumaczeń. Dwa najbardziej znane to tłumaczenia pisemne i ustne. Pisemne polega na zmianie tekstu napisanego w języku źródłowym na język docelowy. W tłumaczeniach tego rodzaju najważniejsze jest zachowanie kontekstu wypowiedzi, ale też istotne jest uwzględnienie różnic kulturowych, różnych alfabetów i systemów zapisu, idiomów. Tłumaczenie ustne polega na przekazywaniu treści wypowiedzi pomiędzy osobami rozmawiającymi w dwóch różnych językach.

Jest to już trudniejszy rodzaj tłumaczenia od tego pisemnego. Istnieje jeszcze trzecia, pośrednia pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi, forma tłumaczenia. Polega ona na tym, że tłumacz czyta tekst w danym języku i od razu na bieżąco przekłada go na język docelowy. Z takim rodzajem tłumaczenia najczęściej mamy do czynienia na salach sądowych czy w kancelariach notarialnych, gdy spotykają się osoby nie komunikujące się w tym samym języku. Aby dokonywać wyżej wymienionych tłumaczeń (w sądzie czy u notariusza) trzeba być tłumaczem przysięgłym. Jest jeszcze jeden rodzaj tłumaczenia, wielu osobom znany z telewizji, gdzie w programach na żywo przeprowadzane są rozmowy z osobami mówiącymi w innym języku.

Jest to tłumaczenie symultaniczne, czyli równoległe, jednoczesne. Tłumacz przekłada tekst w tym samym momencie, w którym go słyszy. Rozmówca nie przerywa swojej wypowiedzi w celu umożliwienia jej przetłumaczenia. Jest to najtrudniejszy rodzaj tłumaczenia i wymaga nie tylko biegłej znajomości obu języków, ale także dużego doświadczenia. Tego rodzaju tłumaczenie wykonywane jest głównie na dużych spotkaniach, w których uczestniczą osoby różnej narodowości, a także m.in. podczas posiedzeń Parlamentu Europejskiego.

Uczestnicy spotkania mają założone na uszach słuchawki, w których słyszą tekst przełożony przez tłumacza.