Dzień: 2015-12-16

Tłumaczenie jest przekładem tekstu napisanego w języku źródłowym na język docelowy. Najłatwiej tłumaczy się teksty na język, który zna się najlepiej. Dlatego też tłumaczom prościej jest dokonać przekładu z języka obcego na język ojczysty. Błędnym jest myślenie, że można dokonać dosłownego tłumaczenia pomiędzy dwoma językami, polegającego na zastępowaniu poszczególnych słów ich odpowiednikami w innym języku. […]