Dzień: 2015-09-14

Rozróżnić można kilka rodzajów tłumaczeń. Dwa najbardziej znane to tłumaczenia pisemne i ustne. Pisemne polega na zmianie tekstu napisanego w języku źródłowym na język docelowy. W tłumaczeniach tego rodzaju najważniejsze jest zachowanie kontekstu wypowiedzi, ale też istotne jest uwzględnienie różnic kulturowych, różnych alfabetów i systemów zapisu, idiomów. Tłumaczenie ustne polega na przekazywaniu treści wypowiedzi pomiędzy […]