Dzień: 2015-08-20

Istnieje wiele dokumentów, które muszą być przełożone przez tłumacza przysięgłego. Unormowane jest to szczegółowo przepisami prawa. Do takich dokumentów należą m.in. dokumenty potrzebne przy rejestracji samochodu sprowadzanego z zagranicy, wszelkie pisma, poświadczenia i zaświadczenia będące dowodami w sprawach urzędowych lub sądowych. W skrócie: wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, a mające istotne znaczenie dla sprawy, […]