Dzień: 2015-08-12

Najłatwiej jest tłumaczyć proste teksty, np. instrukcje obsługi. Osoby z doświadczeniem w tym temacie są w stanie takie teksty przetłumaczyć bardzo szybko, niejako automatycznie. Inaczej sprawa wygląda z książką, przemówieniem, czy artykułem prasowym. Tutaj trzeba przede wszystkim zachować odpowiedni kontekst wypowiedzi, sprawić by była ona rozumiana w ten sam sposób w obu językach. Dobrze jest […]