Dzień: 2015-09-22

Jeśli chodzi o umiejętności i wiedzę tłumaczy, dzisiejszy rynek pracy jest niezwykle wymagający. Ze względy na dużą popularność wielu języków obcych, otwarcie granic i możliwość swobodnego podróżowania, znajomość przynajmniej kilku języków obcych nie jest niczym wyjątkowym. Wiele osób włada bardzo dobrze przynajmniej jednym językiem obcym. Między innymi z tego powodu na rynku pracy poszukiwani są […]