perfektkoszalin.pl

Tlumacz przysiegly

W Polsce wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego zostało uregulowane w odpowiedniej ustawie.http://www.serwis-pc.org.pl/gdynia.php Jest to bowiem osoba zaufania publicznego, która zajmuje się przekładami ważnych dokumentów urzędowych czy pism procesowych. Tłumacze przysięgli zrzeszeni są w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Żeby móc wykonywać ten zawód nie wystarczą odpowiednie studia i wiedza.okna pcv zielona góra Konieczne jest m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego i zdanie egzaminu państwowego. Egzamin sprawdza umiejętności kandydata na tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na obcy oraz z języka obcego na polski.

Umiejętności w obu wyżej wymienionych sposobach tłumaczenia sprawdzane są podczas części pisemnej i ustnej. Pozytywny wynik obu etapów takiego egzaminu to nie wszystko. Kandydat jest uprawniony do wykonywania tego zawodu dopiero po wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych oraz złożeniu ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości.

http://najlepszeubezpieczenie.com.pl/opinie-oc-ac/
- autor artykułu