Witajcie na naszej stronie!

Znajdziecie tutaj wszystko czego szukacie!

Szczególnym i zarazem bardzo wymagającym rodzajem tłumaczenia jest tzw. tłumaczenie a vista. Polega ono na ustnym przekładzie już napisanego tekstu. Ten rodzaj stosowany jest głównie na salach sądowych, gdzie tłumacz otrzymuje jakiś dokument i musi go od razu na żywo przetłumaczyć. Jest to zadanie niezwykle trudne z tego powodu, że nie poznając całej treści nie […]
Wykonywanie przekładów z języka obcego na polski lub odwrotnie to bardzo ciężka praca, do której nie wystarczy doskonała znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Praktycznie wszystkie tłumaczenia, aby były dobrze zrobione, muszą być wykonane przez osoby posiadające wiedzę w temacie tłumaczenia. Tłumaczenie nie jest bowiem mechanicznym przekładem poszczególnych słów z jednego języka na drugi, ponieważ nie […]
Jeśli chodzi o umiejętności i wiedzę tłumaczy, dzisiejszy rynek pracy jest niezwykle wymagający. Ze względy na dużą popularność wielu języków obcych, otwarcie granic i możliwość swobodnego podróżowania, znajomość przynajmniej kilku języków obcych nie jest niczym wyjątkowym. Wiele osób włada bardzo dobrze przynajmniej jednym językiem obcym. Między innymi z tego powodu na rynku pracy poszukiwani są […]
Rozróżnić można kilka rodzajów tłumaczeń. Dwa najbardziej znane to tłumaczenia pisemne i ustne. Pisemne polega na zmianie tekstu napisanego w języku źródłowym na język docelowy. W tłumaczeniach tego rodzaju najważniejsze jest zachowanie kontekstu wypowiedzi, ale też istotne jest uwzględnienie różnic kulturowych, różnych alfabetów i systemów zapisu, idiomów. Tłumaczenie ustne polega na przekazywaniu treści wypowiedzi pomiędzy […]
Tłumaczenia ustne i pisemne to dwa szczególne rodzaje przekładów stosowane w zupełnie innych sytuacjach. Tłumaczenia ustne uznawane są za trudniejszy rodzaj przekładów. Nie można ich bowiem dokonywać w zaciszu domowym, czy w biurze, gdzie jest czas, aby zastanowić się nad każdym słowem, przeanalizować i sprawdzić cały tekst – tak jak to jest w przypadku tłumaczeń […]
Tłumacze przysięgli, jak wszyscy wykonujący zawód zaufania publicznego, podlegają odpowiedzialności zawodowej za złe wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Postępowanie w takich sprawach toczy się przed specjalną komisją odpowiedzialności zawodowej, która może nawet pozbawić tłumacza przysięgłego prawa do wykonywania zawodu. Innymi rodzajami kary może być kara grzywny, upomnienie, nagana lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu na określony […]
Istnieje wiele dokumentów, które muszą być przełożone przez tłumacza przysięgłego. Unormowane jest to szczegółowo przepisami prawa. Do takich dokumentów należą m.in. dokumenty potrzebne przy rejestracji samochodu sprowadzanego z zagranicy, wszelkie pisma, poświadczenia i zaświadczenia będące dowodami w sprawach urzędowych lub sądowych. W skrócie: wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, a mające istotne znaczenie dla sprawy, […]
Najłatwiej jest tłumaczyć proste teksty, np. instrukcje obsługi. Osoby z doświadczeniem w tym temacie są w stanie takie teksty przetłumaczyć bardzo szybko, niejako automatycznie. Inaczej sprawa wygląda z książką, przemówieniem, czy artykułem prasowym. Tutaj trzeba przede wszystkim zachować odpowiedni kontekst wypowiedzi, sprawić by była ona rozumiana w ten sam sposób w obu językach. Dobrze jest […]
W dzisiejszych czasach, gdy nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w przemieszczaniu się, kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z różnych krajów stały się normą. Właściwie każda firma, niekoniecznie ta duża czy z kapitałem zagranicznym, współpracuje z kontrahentami z różnych krajów. Wymusza to konieczność porozumiewania się w różnych językach, czy też tłumaczenia przeróżnych dokumentów handlowych. Przedsiębiorstwa takie potrzebują […]
Każdy, kto potrzebuje skorzystać z usług tłumacza, zastanawia się zapewne jak znaleźć właściwą osobę. Otóż najlepszym rozwiązaniem będzie poszukanie w okolicy specjalistycznego biura tłumaczeń. W zależności od placówki świadczą one usługi w różnym zakresie i w przeróżnych dziedzinach. Znaleźć możemy biura specjalizujące się w tłumaczeniach literackich, technicznych, medycznych czy też marketingowych. Placówki skupiające tłumaczy przysięgłych, […]