Tłumacz przysięgły

Tłumacz

W Polsce wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego zostało uregulowane w odpowiedniej ustawie. Jest to bowiem osoba zaufania publicznego, która zajmuje się przekładami ważnych dokumentów urzędowych czy pism procesowych. Tłumacze przysięgli zrzeszeni są w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. Żeby móc wykonywać ten zawód nie wystarczą odpowiednie studia i wiedza. Konieczne jest m.in. posiadanie obywatelstwa mikrociągniki polskiego i zdanie egzaminu państwowego. Egzamin sprawdza umiejętności kandydata na tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na obcy oraz z języka obcego na polski.

Umiejętności w obu wyżej wymienionych sposobach tłumaczenia sprawdzane są podczas części pisemnej i ustnej. Pozytywny wynik obu etapów takiego egzaminu to nie wszystko. Kandydat jest uprawniony do wykonywania tego zawodu dopiero po wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych oraz złożeniu ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości.

Zobacz stronę autora: platformy na kołach

Categories: