Szczególnie trudny rodzaj przekładu

trudność

Szczególnym i zarazem bardzo wymagającym rodzajem tłumaczenia jest tzw. oświetlenie zewnętrzne tłumaczenie a vista. Polega ono na ustnym przekładzie już napisanego tekstu. Ten rodzaj stosowany jest głównie na salach sądowych, gdzie tłumacz otrzymuje jakiś dokument i musi go od razu na żywo śruby Słupsk przetłumaczyć. Jest to zadanie niezwykle trudne z tego powodu, że nie poznając całej treści nie zna się kontekstu. Ponadto tłumacz musi objąć wzrokiem całe zdanie i od razu płynnie je przetłumaczyć.

Categories: