Dzień: 2015-10-08

Szczególnym i zarazem bardzo wymagającym rodzajem tłumaczenia jest tzw. tłumaczenie a vista. Polega ono na ustnym przekładzie już napisanego tekstu. Ten rodzaj stosowany jest głównie na salach sądowych, gdzie tłumacz otrzymuje jakiś dokument i musi go od razu na żywo przetłumaczyć. Jest to zadanie niezwykle trudne z tego powodu, że nie poznając całej treści nie […]