perfektkoszalin.pl

Wyksztalcenie tlumacza

Wielu młodym ludziom wydaje się, że wystarczy dobra znajomość przynajmniej jednego języka (oczywiście oprócz ojczystego), aby zostać tłumaczem.http://suszenie.com/start/osuszanie-torun Niestety są oni w błędzie. Konieczne jest bowiem skończenie specjalistycznych studiów i zdobycie wykształcenia wyższego. Możliwe jest także ukończenie studiów podyplomowych. Te ostatnie umożliwiają głównie uzyskanie specjalistycznej wiedzy w konkretnej dziedzinie. http://www.neomedica.pl/pagesView,108,Laser-CO2,PL Kształcą na przykład tłumaczy przysięgłych, symultanicznych, literatury, a także tłumaczy ustnych bądź pisemnych. Dobry tłumacz musi bardzo biegle władać przynajmniej dwoma językami oraz, w zależności od specjalizacji, posiadać odpowiednią wiedzę branżową. Na przykład taki tłumacz literatury musi wyróżniać się nienagannym stylem pisarskim.

Z kolei tłumacz przekładający specjalistyczne pozycje z branży budowlanej, powinien mieć choć ogólną wiedzę w tej dziedzinie.

– autor artykułu